Ordförande
Christina Svärd

Sekreterare
Pia Hanselius

Kassör
Thomas Björn

Tekniskt ansvariga
Bengt Persson

Informationsansvariga
Emelie Carlbring
Madeleine Isaksson

Övriga
Ian Heathcoat
Ketty Löfquist

Kontakt styrelsen
brfofelia@gmail.com

Valberedning
Sammankallande
Lars Svärd