Ordförande
Anders Prahl

Ledamöter:
Bo Ohlsson 
Ekonomi/garage

Ulrika Winblad.         
Sekreterare
                            
Bengt Persson           
Fastigheten,teknik

Anna Czarnecka 
Informationsanvarig            

Suppleanter
Leif Rosberg

Tomas Olsson

Ketty Löfquist


Valberedningen 
Rolf Andersson.         

Sammankallande
Olle Ohlsson


 

Kontakt styrelsen
brfofelia@gmail.com