Ordförande
Christina Svärd

Ledamöter
Kassör

Bo Ohlsson 

Teknisk ansvarig               
Anders Prahl   

Fastighet, VVS              
Bengt Persson          
 

Informationsanvarig
Madeleine Isaksson  

Suppleanter
Ketty Löfquist

Tomas Olsson

Rolf Andersson

Leif Rosberg

 

Kontakt styrelsen
brfofelia@gmail.com
 

Valberedning
Lars Svärd
Olle Olsson
Sammankallande
Lars Svärd