Styrelsen             

Ordförande:
Anders Prahl

Ledamöter:
Bo Ohlsson 
Ekonomi/garage


Ulrika Winblad         
Sekreterare

                            
Bengt Persson           
Fastigheten, teknik


Anna Czarnecka 
Informationsanvarig 
          

Suppleanter:
Leif Rosberg

Tomas Olsson

Ketty LöfquistValberedningen: 
Rolf Andersson.         

Sammankallande:
Olle Ohlsson

 

Kontakta oss!