2016 > 11

Här hittar ni protkollet från den extrainsatta årsstämman 17 oktober 2016.