Protokoll från Extrainsatt årsstämma

Här hittar ni protkollet från den extrainsatta årsstämman 17 oktober 2016.